Logga in
Logga in

Norr om slussen

Här kan du läsa mer om arbeten som pågår norr om slussområdet fram till Mälarbron.

Första halvåret 2023

  • Betong- och markarbeten pågår på sjukhussidan, arbetet med spont och stag på centrumsidan. Arbetet sker ifrån pråmar i kanalen. Från dessa pråmar gör vår entreprenör gjutningsarbeten för den nya krönbalken.
  • Rivning av betong intill parkeringen vid Hebbevillan kommer att pågå från slutet av mars och cirka tre månader framåt. Arbetet med rivningen sker genom vattenbilning och kommer att medföra höga bullrande ljud. 
  • Under våren startar vi med grundläggningsarbeten på centrumsidan. 

Våren 2024

  • Betong- och markarbetena längs med kanalen norr om slussen är klara.

Byggtrafik förekommer när våra entreprenörer behöver ta sig till arbetsplatserna norr om Mälarbron, många transporter sker även sjövägen.