Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Arbetsmiljö i fokus – ingen ska skadas på bygget

Tisdagen den 20 september stannade arbetet med spontningen längs med kanalen upp för en stund. Vi tillsammans med vår entreprenör hade en gemensam manifestation för att alla ska komma hem oskadda när arbetsdagen är slut.

Spontningsarbetet längs med kanalen stannade upp under en dryg halvtimme. Orsaken stavas Håll nollans så kallade säkerhetspush. Säkerhetspushen är en manifestation som genomförs för att uppmärksamma vikten av att ingen som jobbar inom bygg- och anläggningsbranschen skadas.

– Ingen ska skadas på jobbet. Därför är det viktigt att vi på Trafikverket tillsammans med vår entreprenör stannar upp, reflekterar och diskuterar dessa frågor gemensamt, säger projektledare Tobias Kednert och fortsätter:

– Genom samverkan och utbyte av erfarenheter kan vi tillsammans minska antalet olyckor. Det är viktigt att alla, oavsett roll, tar ansvar för att komma hem oskadda när arbetsdagen är slut.

Klicka på den här länken för att läsa mer om Håll nollan www.hallnollan.se

Delar av Aarsleffs projektledning tittade på informationsfilmen om säkerhet på byggarbetsplatsen. Totalt deltog 30-talet personer i Håll nollans säkerhetspush i Södertälje sluss- och kanalprojektet.