Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Högljutt när vi spontar i Östertälje

Vårt spontningsarbete pågår för fullt i Östertälje. Ljudet från våra borrande spontningsmaskiner kan upplevas som högljutt – men det blir bättre med tiden.

Arbetet med att sponta längs med kanalen fortsätter. Just nu pågår intensiva borrningsarbeten i och vid Östertälje och båtklubben. Du som närboende kan uppleva ljudet som högt och störande. Vi ber om överseende med detta. Vi tillsammans med vår entreprenör samverkar för att minska ljudet så mycket det går.

Arbetena kommer att pågå i omkring ett år men flyttas successivt längre från Östertälje, så bullernivån kommer att minska med tiden för närboende här.