Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Om arbetet i södra kanalen blir för högljutt börjar vi senare och slutar tidigare

Det har varit höga bullernivåer i sydligaste delen av kanalen när vi borrat. Det finns risk att bullret fortsätter vara högt nu under veckan. Om det sker kommer arbetet begränsas till klockan 09-17, istället för 07-19.

I torsdags den 22 september medförde borrning i sydligaste delen av kanalen ovanligt höga bullernivåer. Under fredagen var nivåerna lägre.

– Det finns risk för höga bullernivåer vid de arbeten som ska utföras nu i vecka 39. Därför har vi beslutat att om liknande bullernivåer uppkommer begränsar vi arbetet till klockan 09.00-17.00 istället för 07.00-19.00, säger projektledare Tobias Kednert.