Logga in
Logga in
Grundläggningsarbete pågår på flera platser i området runt slussen.

Södertälje sluss och kanal Omfattande grundläggningsarbete har pågått under vintern

Under vinterhalvåret har vi arbetat intensivt med att färdigställa grundläggningen i slussen och längs kanalen. I slussen är mer än hälften av den totala grundläggningen nu klar.

Stora delar av vårt grundläggningsarbete är alltså klart och vi fortsätter arbetet under 2024. För dig som bor i Södertälje betyder det att det bullrande ljudet fortsätter ett tag till och minskar från och med början på 2025.

Arbetet vid slussen

I slussenområdet har arbetet under vintern framförallt handlat om att bygga en stabil grund för de stora betong- och stålkonstruktionerna, för slussluckor och broar. Grundläggningen för slussportarna fortsätter under hösten och beräknas vara klart innan årsskiftet. Vi har kommit så långt att du nu kan se betongkonstruktionen växa fram på västra sidan av slussen.

Tillverkningen av den nya klaffbron har påbörjats i Sölvesborg och förväntas vara klar om ett år. I nästa steg kommer vi att gjuta landfästet och stödmurar på den västra sidan av slussen. 

Grundläggningen för kajen inne i slussen blir klar i sommar och arbetet med krönbalken fortsätter samtidigt. Den nya kajen är en förutsättning för att vi ska kunna bredda slussen. 

Grundläggningen för kajen söder om slussen, i höjd med konstverket Hasiors hästar, blir klart i höst och arbetet med krönbalken startar efter årsskiftet. Den här kajen säkrar slänten och ersätter den gamla träbryggan. Den skapar också ett nytt väntläge för båtar vid slussning. 

Ny kaj och gångväg längs med kanalen 

Nu när grundläggningen längs kanalen börjar bli klar, arbetar vi vidare med krönbalkarna. Alltså den betongkonstruktion som ska bära kajen. Arbetet med den krönbalken kommer att pågå både i de norra och södra delarna av kanalen. 

Kajen förhindrar slänterna längs kanalen att erodera ut i vattnet. De skapar också en ny gång- och cykelväg längs kanalen. Den första sträckan öppnar i sommar. 

De nya gångbroarna färdigställs

Nedanför byggnaden som kallas Flickskolan pågår arbetet med den nya gångbron över till Kanalholmen. Under hösten kommer vi även att bli klara med grundläggningsarbetet för den nya gångbron från Slussholmen till Vänortsparken. Broarna kommer  att utgöra en del av det nya promenadstråket längs med kanalen.