Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Otillåtet med genomfartstrafik på Slussholmen från början av september

Av säkerhetsskäl kommer vi från 4 september att stänga av för genomfartstrafik på Slussholmen. Endast blåljus, kollektivtrafik, fotgängare, cyklister och transporter till och från fastigheter på Slussholmen får passera.

Vårt arbete vid slussområdet är i full gång och det är mycket som ska ske på en liten yta. Därför har vi av säkerhetsskäl och i dialog med Södertälje kommun tagit beslut om att stänga av Grödingevägen och Slussgatan på Slussholmen för genomfartstrafik. Det är sträckan mellan Slussgatan 2 och Grödingegatan 1 som berörs av avstängningen.

Endast blåljus, bussar och oskyddade trafikanter kan passera

Slussgatan kommer endast vara öppen för polis, ambulans, räddningstjänst, kollektivtrafik, fotgängare, cyklister samt för transporter till och från fastigheterna på Slussholmen.

Avstängningen för genomfartstrafiken är nödvändig för att höja säkerheten vid arbetsplatserna på Slussholmen. Vi ber alla trafikanter att följa orange vägvisning för att komma rätt.

Avstängt fram till dess slussprojektet är klart

Det kommer att vara avstängt för genomfartstrafik fram till dess att vi är klara med slussprojektet under 2026.

Kommunens arbeten vid Marenplan

Här är kan du läsa mer om Södertälje kommuns arbeten:
Klicka här för att komma till Södertälje kommuns webbsida med mer info om deras arbeten vid Marenplan