Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Rivningen av kajen intill slussen påbörjad

Vi ska ta bort ledverket och det bakomliggande betongdäcket. Det är ett av våra förberedande arbeten i slussområdet.

Nu börjar vi med våra förberedande arbeten för att bygga en längre och bredare slusskammare. Det handlar om att under dagtid riva det intilliggande betongdäcket på östra sidan av Södertälje sluss. Vi är även igång och schaktar samt river ett tillfälligt kranfundament som är i vägen för våra fortsatta arbeten.

– Rivningen av betongdäcket är ett viktigt första steg i utbyggnaden av slussen som kommer att blir fem meter bredare, säger projektledare Tobias Kednert.

Betongplattorna kommer att tas till vara och användas som fyllnadsmassor när vi senare i projektet ska fylla igen de stora spontgropar som finns intill slussen idag. Det är en del av vårt hållbarhetsarbete inom projektet.