Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Våra kranar vid slussen minskar transporterna och ökar säkerheten

Det är trångt om plats vid slussen i Södertälje. Därför använder vi två stora kranar för att på ett smidigt, säkert och miljövänligt kunna flytta material från ena sidan till den andra.

De två eldrivna kranarna är 70 respektive 50 meter höga. Kranarna gör det möjligt för vår entreprenör att flytta material från den södra sidan till den norra sidan av slussen. Det handlar bland annat om stålbalkar och armeringsrör, som annars hade behövt fraktas på lastbil över slussbron.

De stora kranarna, en monterad söder om slussen och en norr om slussen, har en lyftvidd på cirka 60 meter och en lyftkapacitet på fem ton vardera längst ut på bommarna – det vill säga vikten av lite mer än två normalstora personbilar. De är olika höga så att de kan jobba samtidigt utan att riskera att slå i varandra.

För att skydda passerande vid lyft över Slussgatan/Grödingevägen finns det vakter som tillfälligt stoppar trafiken när vi med hjälp av kranarna lyfter material från ena sidan till den andra. Som skydd mot nedfallande grus (och snö och is under vintern) från kranen har vi en containerlåda som funkar som tunnelpassage vid slussen.