Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Vårt spontningsarbete har nått Fågelviksgränd och gästhamnen

Nästan hälften av alla spont- och grundläggningsarbeten är klara. Nu har vi påbörjat arbetet med att sponta intill kanalen vid Fågelviksgränd på ena sidan kanalen och gästhamnen på den andra sidan.

Våra arbeten kan upplevas som högljudda – men det blir bättre med tiden. Just nu pågår intensiva borrningsarbeten av kanalen vid Fågelviksgränd och på den motsatta sidan intill gästhamnen. Vi ber om överseende med det höga ljudet som arbetet medför. Tillsammans med vår entreprenör gör vi vad vi kan för att minska ljudet så mycket det går.

– Arbetena fortlöper och vi har god framdrift. I nuläget är nästan hälften av alla spont- och grundläggningsarbeten utförda, säger projektledare Tobias Kednert.

I norra kanalen kommer vi påbörja våra betong- och markarbeten efter årsskiftet och det är då alla kommer att börja se områden som färdigställs och hur fint det kommer att bli.