Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Vi börjar att riva kullen intill slussen

Kullen som ligger intill Sjöfartverkets slusskontor ska rivas. Det är ett arbete som startar nu i januari och vi räknar med att vara klara under maj.

Vi börjar med att ta bort den del av kullen som ligger närmast slusskontoret. Det gör vi för att kunna möjliggöra nya parkeringsytor för Sjöfartsverkets personal som tidigare haft en parkering uppepå kullen. Det här arbetet beräknas pågå januari-februari.

Inte bara jord

Mellan mars och maj kommer vi sedan att schakta bort resten av kullen och vi kommer även riva stödmuren ut mot Slussgatan. Kullen består inte enbart av jordmassor, det finns även ett skyddsrum och en bunker som ska rivas.

– Rivningen av kullen är en viktig pusselbit i projektet. Ytan som kullen tar upp kommer skapa nya parkeringsytor intill slusskontoret, bli en del av vår entreprenörs arbetsområde, men även att ge plats för dragningen av den nya Slussgatan, säger projektledare Tobias Kednert.

Kullen är en viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete

Jordmassorna från kullen kommer att användas för att fylla igen delar av en av de stora spontgropar som finns intill slussområdet. Det handlar om cirka 11500 m³ som ska schaktas bort från kullen och som återanvänds som material i spontgroparna. Det motsvarar cirka 1100 lastbilstransporter. Rivningen av kullen utgör således en del av vårt hållbarhetsarbete i projektet.

Vårt arbete med att bygga den nya Slussgatan beräknas starta under våren 2024 och pågå till hösten 2024.