Logga in
Logga in

Runt slussområdet

Här kan du läsa mer om de arbeten som pågår och planeras runt slussområdet.

Hösten, 2023

  • Vi arbetar i spontgroparna runt hela slussen. Det handlar bland annat om urschaktning, sedan pålning och stagning för att därefter påbörja betongarbeten med grundläggning. Dessa arbeten medför höga ljud.
  • Trottoaren på södra sidan av slussbron är avstängd tills vidare. 
  • Det är avstängt för genomfartstrafik på Slussholmen tills vidare. Endast kollektivtrafik och oskyddade trafikanter, fotgängare och cyklister, får passera. 
  • Form- och betongarbeten har påbörjats och den första etappen på sydvästra sidan av slussen kommer pågå fram till december. 
  • Vi börjar våra spontningsarbeten inuti slusskammaren under hösten, och beräknar vara klara med detta arbetsmomtent tidig vår 2024. Dessa arbeten medför höga ljud.

Andra aktörer som arbetar i området

Södertälje kommun har också ett projekt i närheten av slussen: