Logga in
Logga in

Runt slussområdet

Här kan du läsa mer om de arbeten som pågår och planeras runt slussområdet.

2024

  • Vi genomför betongarbete där den nya klaffbron kommer att stå. Betongkonstruktionen, alltså brons landfäste, kommer att växa fram under våren och bli synlig för allmänheten på kanalens sydvästra sida.  
  • Vi arbetar i spontgroparna runt om den gamla slussen. Det handlar om pålning, spontning och installation av stag. Vi gjuter också vattentätande konstruktioner i betong. När dessa konstruktioner har härdat, pumpar vi ut sjövatten och torrlägger groparna. Arbetet genererar under perioder höga ljud.

  • Genomfartstrafiken på Slussholmen är avstängd tills vidare, av säkerhetsskäl. Endast kollektivtrafik och oskyddade trafikanter, fotgängare och cyklister, får passera. 
  • Trottoaren på södra sidan av slussbron är avstängd tills vidare. 
  • Vi genomför spontningsarbeten inuti slusskammaren, på östra sidan. När vi är klara fyller vi ut marken bakom sponten. Arbetet genererar störande ljud för förbipasserande på slussbron.
  • Mark- och betongarbeten pågår under hela året.

Andra aktörer som arbetar i området

Södertälje kommun har också ett projekt i närheten av slussen: