Logga in
Logga in

Runt slussområdet

Här kan du läsa mer om de arbeten som pågår och planeras runt slussområdet.

September–december, 2022

  • Förberedande arbeten pågår, bland annat uppställning av byggbodar, geotekniska undersökningar och översyn av befintliga konstruktioner.
  • I november börjar arbetet med att riva kajen intill den befintliga slusskammaren. Vi räknar med att det arbetet blir klart innan årsskiftet.
  • Vår entreprenör bygger upp bodar som sedan formar den nya huvudetableringen på östra sidan om slusskammaren.

Första halvåret, 2023

  • Vi kommer att arbeta i befintlig spont på den sydöstra sidan, först med urschaktning, sedan pålning och stagning för att därefter påbörja betongarbeten med grundläggningen för den nya klaffbron.
  • I den nordvästra och den sydvästra spontgropen börjar våra arbeten med spontning och återfyllningar.
  • Kullen i mitten på Slussholmen schaktas ner för att få en marknivå i höjd med den intilliggande nivån.

Andra aktörer som arbetar i området

Södertälje kommun har två projekt i närheten av slussen: