Logga in
Logga in

Runt slussområdet

Här kan du läsa mer om de arbeten som pågår och planeras runt slussområdet.

Första halvåret, 2023

  • Vi arbetar i befintlig spont på den sydöstra sidan, först med urschaktning, sedan pålning och stagning för att därefter påbörja betongarbeten med grundläggningen för den nya klaffbron.
  • Trottoaren på södra sidan av slussbron är avstängd tills vidare. 
  • I den nordvästra och den sydvästra spontgropen pågår våra arbeten med spontning och återfyllningar.
  • Kullen i mitten på Slussholmen schaktas ner för att få en marknivå i höjd med den intilliggande nivån.
  • Montering av tornkranar kommer ske mitten av april. 
  • Spontning i vattnet kommer att ske sydväst och nordost om slussen. Arbetet sker från vattnet.
  • Riva resterande delar av påldäcket i slussen på östra sidan. Därefter kommer schaktningsarbeten att ske.

Andra aktörer som arbetar i området

Södertälje kommun har också ett projekt i närheten av slussen:

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Tobias Kednert
Kommunikatör
Ulrika Ahlberg