Logga in
Logga in

Väg 1148 Nysättra Nu är granskningen av vägplanen avslutad

Vägplanen för väg 1148 ny gång- och cykelväg i Nysättra har varit ute för granskning. Vi tackar för inkomna synpunkter och för allt engagemang.

Du kommer att kunna läsa synpunkterna som kom in, tillsammans med våra svar, i ett så kallat granskningsutlåtande. Nästa steg i processen är att skicka in vägplanen för fastställelse. Det planerar vi att göra under 2023. Det är i samband med att vi skickar in vägplanen för fastställelse som du kommer att kunna ta del av granskningsutlåtandet.