Logga in
Logga in
Foto: Stellan Stephenson

Vägplanen är fastställd för väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg

Trafikverket har beslutat att fastställa vägplanen för den nya cirka 1 km långa gång- och cykelvägen genom Nysättra i Norrtälje kommun.

Det ska bli säkrare att gå och cykla i Nysättra. Vi planerar därför att bygga en sammanhängande gång- och cykelväg längs med väg 1148 i Nysättra.

Vägplanen beskriver vägen vi vill bygga

Att vägplanen fastställs är en viktig del i arbetet med att bygga den nya gång- och cykelvägen. Vägplanen ger en detaljerad beskrivning av vägen vi vill bygga och vilka effekter det får för omgivningen.

Detta händer framöver

Innan vägplanen börjar gälla har de som är berörda av beslutet möjlighet att överklaga. Överklagan kan göras senast den 9 april 2024. Om beslutet överklagas går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut. När vägplanen vinner laga kraft kan Trafikverket börja upphandla entreprenörer för byggnation.