Logga in
Logga in

Väg 1148 Nysättra Vägplanen är inskickad för fastställelse

Nu är vi klara med vägplanen för den nya gång- cykelvägen i Nysättra. Länsstyrelsen har tillstyrkt vägplanen och vi har skickat in den för fastställelseprövning.

I december 2023 lämnade vi vägplanen för den nya gång- cykelvägen i Nysättra till Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning för fastställelse. Det är Planprövning som beslutar om vägplanen är korrekt utformad och framtagen.

Vägplanen var utställd för granskning under perioden 12 maj–12 juni 2023.

Alla som har inkommit med yttranden till oss i samband med granskningen har fått information via brev om att vägplanen är inskickad för fastställelse.

Ta del av handlingarna

Fastställelsehandlingen är tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.