Logga in
Logga in

Trafikplats Skvaltan Avstängning av på- och avfartsramper vid trafikplats Skvaltan

Just nu bygger vi om trafikplats Skvaltan på väg 222, Värmdöleden. Av säkerhetsskäl har vi stängt av på- och avfartsramperna, till och från Värmdö. Trafikanter hänvisas till trafikplats Skogalund.

Avstängningen gäller enbart ramperna till och från Värmdö och pågår till sommaren 2024. På- och avfartsramperna, till och från Stockholm, kommer att vara öppna för trafik under hela byggtiden.

Ramperna till och från Värmdö har behövts stängas av med hänsyn till säkerheten. Med anledning av ombyggnaden har vi även behövt smalna av körfält och sänka hastigheten runt trafikplatsen. Trafikverket ber trafikanterna att ta det försiktigt förbi bygget.

Nästa steg i ombyggnaden är att bygga den nya cirkulationsplatsen och droppen samt att färdigställa anslutningen mellan trafikplats Skvaltan och Skönviksvägen.

– När vi är klara med ombyggnaden av trafikplats Skvaltan kommer det att finnas en koppling mellan Jarlaberg och Värmdöleden och bättre förutsättningar för trafiken i Nacka, säger Ali Jalal, projektledare för väg 222, trafikplats Skvaltan på Trafikverket.

Under avstängningen leds trafiken om via trafikplats Skogalund på väg 222. Vänligen följ de orangea skyltarna som visar hur du kan köra. Se karta nedan.

På- och avfartsramperna kommer att vara färdigbyggda och öppnas för trafik under sommaren 2024. Då planerar Trafikverket att vara klara med ombyggnaden av trafikplats Skvaltan.

Se animerad film om hur trafiken leds om

Via film kan du se hur du kan köra när på- och avfartsramperna, till och från Värmdö, är avstängda.

Trafikplats Skvaltan byggs om för framtidens trafik i Nacka

Väg 222, Värmdöleden är en av Stockholms mest trafikerade vägar och den går rakt genom centrala Nacka där nya tunnelbanan byggs och där flera större stadsutvecklingsprojekt pågår. För att trafiken ska kunna fungera i framtiden bygger vi just nu om trafikplats Skvaltan med en koppling till Nacka Strand och Jarlaberg. Ombyggnaden pågår sedan i höstas och beräknas bli klar under sommaren 2024.

Målet är att göra en bättre trafiklösning för framtida Nacka.

Trafiken i och genom Nacka står inför stora förändringar de närmaste åren. Värmdöleden ska kunna hantera ökad trafik och nya flöden.

I och med ombyggnaden får trafikplats Skvaltan en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg. Vi bygger även cirkulationer på norra och södra sidan av Värmdöleden.

Karta

På kartan visas vilka ramper som stängs av och hur trafiken kommer att ledas om via trafikplats Skogalund. Ramperna till- och från Stockholm kommer att vara öppna, se gröna pilar. (klicka för större karta)