Logga in
Logga in
Här syns den nya droppen tydligt och även cirkulationen norr om väg 222, Värmdöleden. Foto: Pia Tallgren/Trafikverket

Trafikplats Skvaltan Trafikplats Skvaltan börjar bli klar

Nu har vi byggt klart stora delar av trafikplats Skvaltan. Den 8 maj flyttas trafiken över till färdiga delar. Vi planerar att bli klara under sommaren 2024.

Syftet med ombyggnaden är att förbereda för kommande projekt i Nacka. Vi bygger en ny anslutning till kommunens förbindelseväg vid Jarlaberg.

Två nya cirkulationer

Vi är klara med cirkulationsplatsen på den norra sidan. Det innebär att vi har byggt kopplingen till kommunens förbindelseväg vid Jarlaberg. Den nya cirkulationen är anpassad för att trafiken ska fungera när vi längre fram öppnar av- och påfarten till och från Jarlaberg. I mitten av cirkulationen har vi rullat ut gräs, planterat buskar och satt kantsten.

På den södra sidan av trafikplatsen har vi byggt en så kallad droppe. Även här är det grönt och fint med gräs och buskar.

Trafikomläggning natten mot 8 maj

Trafiken läggs om natten mot onsdagen den 8 maj för att vi ska kunna jobba vidare med andra delar av trafikplatsen. Det innebär att trafikanterna kommer att köra närmare cirkulationerna.

De östra på- och avfartsramperna är fortfarande avstängda

Vi arbetar med på- och avfartsramperna till och från Värmdö. De är avstängda sedan tidigare och öppnas i samband med att hela trafikplatsen är klar under sommaren.

Det här återstår

Det som återstår är arbeten med att färdigställa av- och påfarterna till och från Värmdö. Vi jobbar även vidare med avfarten från Stockholm, där vi nu har flyttat över trafiken till en ombyggd del av rampen. Det återstår även belysningsarbeten och arbeten med nya refuger.

Här syns den nya cirkulationen norr om väg 222, Värmdöleden. Foto: Pia Tallgren/Trafikverket