Logga in
Logga in

Trafikplats Skvaltan Trafikplats Skvaltan byggs om för framtidens trafik i Nacka

Nu börjar vi bygga om trafikplats Skvaltan. En efterlängtad ombyggnad som efter färdigställande innebär att trafikanter från Nacka Strand och Jarlaberg kommer att kunna köra ut direkt på Värmdöleden.

Väg 222, Värmdöleden är en av Stockholms mest trafikerade vägar och den går rakt genom centrala Nacka där nya tunnelbanan byggs och där flera större stadsutvecklingsprojekt pågår. För att trafiken ska kunna fungera i framtiden behöver trafikplats Skvaltan byggas om med en koppling till Nacka Strand och Jarlaberg. Nu startar ombyggnaden.

– Det känns roligt att vi är igång med bygget. Målet är att göra en bättre trafiklösning för framtida Nacka, säger Ali Jalal, projektledare för väg 222, trafikplats Skvaltan på Trafikverket.

Trafiken i och genom Nacka står inför stora förändringar de närmaste åren. Värmdöleden ska kunna hantera ökad trafik och nya flöden.

I och med ombyggnaden får trafikplats Skvaltan en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg. Vi bygger även cirkulationer på norra och södra sidan av Värmdöleden. Se ritning nedan.

– Det här är ett efterlängtat projekt. När vi är klara kommer det att finnas en koppling mellan Jarlaberg och Värmdöleden och bättre förutsättningar för trafiken, säger Ali Jalal, projektledare Trafikverket.

Tidplan

Arbetet med att bygga om trafikplatsen har startat i september och planeras bli klart till sommaren 2024.

Så påverkas trafiken

Till en början kommer trafiken inte påverkas så mycket men vi behöver smalna av körfält och sänka hastigheten runt trafikplatsen. Vi ber trafikanterna att ta det försiktigt förbi bygget. Längre fram kommer vi att behöva stänga av på- och avfartsramperna från och till Värmdö. Då kommer vi att hänvisa trafikanterna till trafikplats Skogalund på väg 222. Tiden för avstängningen är planerad till efter årsskiftet.

Karta över framtida trafikplats Skvaltan

På bilden visas med röd linje hur vi ska bygga om trafikplats Skvaltan. Bild: Trafikverket