Logga in
Logga in

Pålamalmsvägen Ändring av vägplan antas inte medföra betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen har inkommit med beslut. Nu påbörjar vi arbetet med att upprätta en granskningshandling.

I slutet av maj 2023 skickades förfrågan angående beslut om betydande miljöpåverkan till länsstyrelsen. Under våren genomfördes också ett samråd på ändringsplan för Väg 226/571 Pålamalmsvägen – Trafikplats Högskolan. I ändringsplanen har bland annat att fler kontrollplatser lagts till och cirkulationsplatsen på Pålamalmsvägen har fått en ny placering.

Nu har länsstyrelsen fattat beslut om att den senaste ändringen av vägplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet innebär att projektet inte behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, utan fortsätta med den redan framtagna miljöbeskrivningen. Som ett nästa steg påbörjar vi arbetet med att upprätta en granskningshandling.

Med anledning av ändring av vägplanen kommer byggstart tidigast ske 2025. 

Vad händer nu?

Nästa steg i processen är nu upprättande av granskningshandling. Denna granskningshandling kommer skickas ut till berörda för granskning. Detta planeras ske inom de närmsta månaderna.  

Ta del av uppdaterat samrådsmaterial

För er som vill ta del av den senaste informationen om samrådet finns en uppdaterad samrådsredogörelse på projektets webbplats, under fliken dokument.