Logga in
Logga in

Pålamalmsvägen Ändring av vägplan ger uppskjuten byggstart

Bland annat finns förslag på nya kontrollplatser och en ny infart mot Riksten.

Under våren har samråd genomförts på ändringsplan för Väg 226/571 Pålamalmsvägen – Trafikplats Högskolan. De förändringar som gjorts i den framtagna ändringsplanen i jämförelse med lagakraftvunnen vägplan är bland annat att kontrollplatser har lagts till samt en ny placering på cirkulationsplats Pålamalmsvägen.

Med anledning av ändring av vägplanen kommer byggstart tidigast ske 2025.