Logga in
Logga in

Pålamalmsvägen Tack för de synpunkter som kom in under vårens samråd

Nu inväntar vi länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

I slutet av maj 2023 skickades förfrågan angående beslut om betydande miljöpåverkan till länsstyrelsen. Handläggningen ligger nu hos länsstyrelsen som kommer att bedöma om vägplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Vi återkommer med information så snart vi tagit del av beslutet samt hur planeringen framåt kommer att se ut.

Ta del av uppdaterat samrådsmaterial

För er som vill ta del av den senaste informationen om samrådet finns nu en uppdaterad samrådsredogörelse på projektets webbplats, under fliken dokument.