Logga in
Logga in

Mall samrådsmöte på orten

Vad?

Viltstängsel och viltpassager över och under vägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten längs vägen/sträckan.

Nuläge

Vi tar fram vägplan

Om projektet

Anmälan till samrådsmöte

Här anmäler du dig till fysiskt samrådsmöte....

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Tidslinje

1 Samrådsmöte på orten september 2023

Kontakt

Webb- och projektstöd