Logga in
Logga in

Öppning av nya Erikssundsbron sker under sommarhalvåret

Öppningen av den nya bron över Erikssund kunde inte ske i slutet av maj. Nu planerar vi för att öppna bron för trafik under sommarhalvåret.

Det var framförallt brostyrningen som inte var helt färdigställd vid slutbesiktningen av bron i maj.

- Vi var lite för optimistiska när vi gick ut med att vi planerade öppna bron i slutet av maj. Det visade sig att det blev svårt att på ett bra sätt koordinera de arbeten som behövde slutföras när vi frångick ursprunglig tidplan. Det är många moment som är beroende av varandra, säger Ali Jalal, biträdande projektledare. 

Framkomligheten på väg 263 kommer inte att påverkas av att vi skjuter på öppningen av den nya Erikssundsbron. Trafiken kommer kunna fortsätta på den gamla bron precis som tidigare.