Logga in
Logga in

Nu är nya Erikssundsbron öppen

Natten mellan 13 och 14 juli öppnade vi den nya Erikssundsbron för trafik.

Sedan hösten 2021 har vi arbetat med en ny öppningsbar bro för ersättning av den gamla bron på väg 263 över Erikssund. Den nya bron har byggts vid sidan av den befintliga bron och är från och med natten mellan torsdag 13 juli och fredag 14 juli öppen för trafik.

Den gamla bron hade uppnått sin tekniska livslängd och var tvungen att bytas ut. Den nya bron är 4 meter bredare än den gamla bron, totalt 10 meter bred, vilket gör att det är betydligt säkrare och smidigare att ta sig över den nya bron jämfört med den gamla. Inte minst för gång- och cykeltrafikanter som nu får en trygg överfart tack vare den flera meter breda gång- och cykelvägen.

Den nya bron är öppningsbar för större båtar, precis som den gamla bron, och öppnas genom att vridas 90 grader i sidled.