Logga in
Logga in

Vi renoverar bron vid trafikplats Trångsund – trafiken leds om

Från maj till augusti 2024 genomför vi ett större reparationsarbete på bron över järnvägen vid trafikplats Trångsund.

 På grund av säkerhet behöver avfartsvägen från Stockholm som går under bron stängas av under perioden, därför leder vi tillfälligt om trafiken. Du som kör söderut, från Stockholm, behöver istället välja en avfart senare vid trafikplats Skogås för att komma till Trångsund.

Bron byggdes 1975 och för att den ska hålla och vara säker byter vi bland annat tätskiktet som skyddar bron från vatten och erosion, vi ger även bron en ny beläggning. 

Karta över alternativa vägar

Karta över väg 73 vid trafikplats Trångsund och trafikplats Skogås.

Stör arbetet dig som bor nära?

Vi arbetar i första hand dagtid och vi genomför bullermätningar för att säkerställa att ljudnivåerna inte överskrider tillåtna värden. Det kan ändå upplevas som störande och vid enstaka tillfällen behöver vi arbeta nattetid.

Stort tack för ditt tålamod!