Logga in
Logga in

Väg 800, Färentunavägen Nu bygger vi om vid Svanhagen

Nu börjar vi bygga om vid Svanhagen. Framförallt under den första byggtiden kommer det medföra en del störningar i trafiken.

Alla trafikanter i området kommer påverkas av bygget på något sätt. Bilister kommer påverkas då vi varje vardag mellan klockan 10 och 15 kan behöva stänga av ett körfält förbi byggområdet. Trafiken kommer då styras av flaggvakter som kommer ge bussar förtur att passera.

För gång- och cykeltrafikanter finns skyltar och stängsel uppsatta för att leda till tillfälliga vägar. Bussar kommer inledningsvis trafikera i princip som vanligt men kommer så småningom att få ändrade lägen för hållplatserna. 

Pendlarparkeringen finns kvar i ungefär samma omfattning men är något justerad till ytan.

Vad och varför? 

Inledningsvis bygger vi en tillfällig väg, parallellt med befintliga väg 800, Färentunavägen. När den tillfälliga vägen är klar kommer biltrafiken att ledas om till den. Då kan vi börja bygga den nya cirkulationsplatsen (rondellen), nya gång- och cykelvägar och ny bussperrong. Ombyggnaden vid Svanhagen kommer öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för alla trafikanter.

Byggskyltar och störningar

Vi ber alla trafikanter vara uppmärksamma på byggskyltar och flaggvakter. Vår ambition är att påverka och störa trafiken så lite som möjligt, men vi ber om överseende i synnerhet under den första tiden när det kommer bli en del störningar i trafiken. När den tillfälliga vägen är klar är vårt mål att trafiken ska kunna fungera som vanligt.