Logga in
Logga in

Väg 800, Färentunavägen Vi leder om trafiken i Svanhagen

Natten mellan 6 och 7 december leder vi om biltrafiken till tillfälliga vägar i Svanhagen. Planen är att trafiken ska fungera ungefär som vanligt under tiden vi bygger om.

Natten mellan 6 och 7 december leder vi om trafiken till en tillfällig väg. Vägen går parallellt med befintliga Färentunavägen. Även för övriga vägar i området har vi byggt tillfälliga lösningar.  

Busshållplatsen finns ännu kvar på sin vanliga plats men kommer vartefter vi bygger att flyttas. För gång- och cykeltrafikanter gäller att vi hela tiden har vägar öppna men att sträckningen förändras över tid.

Trafikanter ska kunna ta sig igenom Svanhagen på ett tryggt sätt även under tiden vi bygger. Vi stänger därför gamla vägar med stängsel och betongbarriärer och leder trafikanter rätt genom skyltning. Vid eventuella trafikstopp som kan komma att behöva göras under dagtid har vi vakter som reglerar trafiken. 

Ombyggnaden i Svanhagen kommer innebära en bytespunkt med större framkomlighet och högre säkerhet för alla trafikanter då vi bygger en ny cirkulationsplats (rondell), bygger nya gång- och cykelvägar samt en ny bussperrong.