Logga in
Logga in

Väg 800, Färentunavägen Mer omfattande arbeten i Svanhagen

Mellan 7 och 13 september kommer vi att behöva spränga vid några tillfällen vid Tureholmsvägen i Svanhagen. Vakter kommer att finnas på plats och styra trafiken.

Under tiden 7 september till 13 september kommer vi att göra mer omfattande arbeten vid  Tureholmsvägen i höjd med Ica Skå. Det innebär att vi behöver spränga vid några tillfällen på vardagarna mellan klockan 10 och klockan 15.  

Kortare stopp i trafiken

Det blir endast kortare stopp i trafiken i samband med sprängningarna och därför kommer vi inte att leda om trafiken. Trafikvakter kommer att finnas på plats och styra motorfordon och se till att gång- och cykeltrafikanter väntar på ett tryggt avstånd.

Sprängningarna kan höras 

Sprängningarna kan komma att höras för dig som bor eller vistas i närområdet. De kan även upplevas som markvibrationer eller luftstötsvågor, beroende på var du befinner dig. Vi vill betona att det inte är farligt.

Du som bor eller driver verksamhet i närområdet kommer att få separat information innan vi börjar arbetet. 

Arbeten under hösten

Vi fortsätter att bygga cirkulationsplatsen. Under senhösten kommer vi bland annat kunna flytta busshållplatsen till sitt nya permanenta läge och installera vindskydd samt bänkar.