Logga in
Logga in

Väg 800, Färentunavägen Flytt av busshållplats i Svanhagen

Måndag den 6 februari flyttar vi busshållplatsen och leder om trafiken på Färentunavägen i Svanhagen.

Den befintliga busshållplatsen flyttas tillfälligt cirka 30 meter österut på Färentunavägen, i riktning mot Ekerö Centrum. Skyltar finns uppsatta för att visa gångvägen till den nya tillfälliga busshållplatsen. Bussar kommer trafikera som vanligt enligt tidtabell. För biltrafiken kommer omledningen påminna om den ursprungliga dragningen av vägen. 

På platsen för den gamla busshållplatsen kommer vi börja bygga om ledningar och göra olika markarbeten, bland annat förstärka marken. Genom det förbereder vi marken för att senare kunna dra vägar och ansluta dem till kommande cirkulationsplats (rondell).