Logga in
Logga in

Väg 800, Färentunavägen Nu öppnar cirkulationsplatsen i Svanhagen utmed Färentunavägen, Ekerö

Onsdag 8 november öppnar den nya cirkulationsplatsen i Svanhagen utmed Färentunavägen på Ekerö för trafik. Efter en byggtid på 1,5 år är det en riktig milstolpe även om det återstår arbete.

Från och med onsdag 8 november kommer alla fordon som passerar Svanhagen att köra i den nya cirkulationsplatsen även om det återstår arbete med olika delar. 

- Det känns bra att vi kan släppa på biltrafiken i cirkulationsplatsen, säger Edward Billerholm, projektledare hos Trafikverket. Det blir en rejäl förbättring av framkomlighet och trafiksäkerhet. Nu ska vi se till att få klart övriga delar också och i synnerhet bussterminalen som är efterlängtad. 

Bussterminalen klar i december

Vi fortsätter att bygga klart bussterminalen och planerar att bussar kan börja trafikera den i mitten av december. Bussterminalen blir en säker bytespunkt för resenärer då den blir upphöjd och tillgänglighetsanpassad. Här byggs även flera väderskydd med bänkar.  

I samband med att bussterminalen blir klar öppnar kollektivkörfältet för bussar som kommer bidra till bättre framkomlighet för både bussar och bilar.  

Gång- och cykelvägen delvis klar

Den nya och trygga gång- och cykelvägen är delvis klar men det återstår några delsträckor som blir klara i mitten av december.  

Hela bygget klart 2024

Vi fortsätter att bygga klart återstående delar runt cirkulationsplatsen och att återställa i området runtomkring. Vi räknar med att cirkulationsplatsen i sin helhet kan tas i bruk under vintern 2024.