Logga in
Logga in

Väg 800, Färentunavägen Arbetet i Svanhagen närmar sig slutet

Trafikverkets arbeten i Svanhagen är nu inne i sitt slutskede. Några arbeten återstår under våren och därefter planeras allt vara klart.

Efter en byggtid på 1,5 år har vi under hösten och vintern uppnått två viktiga och efterlängtade milstolpar. Men nu börjar arbetet närma sig slutet.

I november öppnade vi den nya cirkulationsplatsen för trafik. I december öppnade vi även den nya bytespunkten för kollektivtrafik. Den nya bussterminalen är säkrare än den tidigare, den är upphöjd och tillgänglighetsanpassad och har flera väderskydd och bänkar.

– Det känns bra att vi kan släppa på trafiken i cirkulationsplatsen och att vi tagit bussterminalen i drift. Det blir en rejäl förbättring, säger Edward Billerholm, projektledare hos Trafikverket.

Att arbetet nu i stort sett är färdigt innebär såväl förbättrad framkomlighet som ökad trafiksäkerhet för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter.

Nu återstår endast mindre arbeten

Entreprenören håller nu på att avetablera sig i området. En första slutbesiktning gjordes i januari, där några arbeten undantogs på grund av försvårande väderförhållanden.

Under våren kommer några mindre arbeten att utföras, bland annat asfaltering i mindre omfattning. En kompletterande slutbesiktning är planerad till april. När denna har godkänts är projektet i Svanhagen färdigställt.

Vi har byggt om Färentunavägen i Svanhagen då bytespunkten har haft brister i sin utformning för tillgänglighet och trafiksäkerhet.