Logga in
Logga in

Farled öppen - svängspann monterat

Nu är farled 921 genom Almarestäket åter öppen för båttrafik. Monteringen av den öppningsbara delen på den nya bron är genomförd.

Farled 921 genom Almarestäket är åter öppen för båttrafik efter avstängningen i tre veckor.

Monteringen av svängspannet, den öppningsbara delen på den nya bron, gick som planerat. Bron lyftes på plats med hjälp av stora lyftkranar. Svängspannet testades sedan och det fungerar som det ska.

Vad händer nu?

Nu fortsätter vi att bygga klart den nya bron som vi planerar att öppna för trafik i början av 2024.  I samband med det kommer vi att riva den gamla bron.