Logga in
Logga in

Väg 841, brobyte Almarestäket Nya Stäketbron öppnad

I dag 22 december har vi öppnat den nya och säkrare bron över Almarestäket för trafik.

Nu har vi öppnat den nya och säkrare bron över Almarestäket efter drygt två års byggtid. Öppningen gick bra och den första bilen kunde köra över smidigt några minuter efter öppning.

Den nya bron har byggts i vattnet bredvid den gamla bron. Därför har trafiken till största delen kunnat fortgå i området under byggtiden.  

Gamla bron stängd 

Gamla Stäketbron är nu stängd för alla trafikanter och för allmänheten. Den drygt 100 år gamla bron är inhägnad inför senare rivning. 

Utformning av nya bron

Nya Stäketbron är 4 meter bredare än den gamla bron, totalt 11,5 meter bred, vilket gör att det är betydligt säkrare och smidigare för alla trafikanter att ta sig över Almarestäket. Inte minst för gång- och cykeltrafikanter som nu får en trygg överfart tack vare en 4,3 meter bred gång- och cykelväg. 

Den nya bron är öppningsbar för större båtar, precis som den gamla bron, och öppnas genom att den vrids 90 grader i sidled. Förhoppningen är att bron ska hålla i cirka 120 år.  

Anledningen till att den gamla bron behövde bytas ut var att den uppnått sin tekniska livslängd. Den var även smal och inte tillräckligt säker för alla trafikanter.

Rivning av gamla bron

Vi börjar riva den gamla bron i januari. Närboende kommer att få mer information om delvis störande arbeten. I samband med rivningen kommer farled 921 att stängas för all båttrafik.