Logga in
Logga in

Väg 841, brobyte Almarestäket Störande arbeten och stängd farled

Med start 2 januari börjar vi riva den gamla Stäketbron. Farled 921 stängs helt under en period från 8 januari. Rivningen av bron kommer att pågå till slutet av februari.

Vi kommer att riva den gamla Stäketbron från 2 januari till 28 februari. I samband med det har Sjöfartsverket beslutat att tillfälligt stänga farled 921 helt från 8 januari och delvis från 29 januari.  

Stängd farled för båttrafik

Farled 921 stängs i samband med att vi river den gamla Stäketbron. Stängningen gäller för all båttrafik och dygnet runt från måndag 8 januari 2024 klockan 00:00 till söndag 28 januari klockan 24:00.

Från måndag 29 januari 2024 till och med onsdag 28 februari 2024 gäller att ingen båttrafik är tillåten mellan klockan 07:00 och klockan 19:00 på vardagar. Övrig tid är farleden öppen för båttrafik.

När farleden är öppen gäller segelfri höjd på 2,7 meter. Broöppning kan medges när farleden är öppen. Markeringsbojar kommer att finnas i vattnet och varna båtar att vattenområdet är avstängt. 

Störande arbeten för närboende  

Vi kommer att börja riva den gamla Stäketbron tisdag 2 januari och fortsätta arbetet till och med onsdag 28 februari. Arbetet kommer delvis att upplevas som störande för dig som bor eller vistas i området.

I rivningsarbetet ingår att riva bron i mindre delar. Sprängningar kan förekomma när vi tar bort ledverken i vattnet. Du som bor i området får mer detaljerad information innan rivningen av bron börjar.

Arbetstider

Planerade arbetstider för rivningen är måndag till fredag klockan 07:00 till klockan 19:00. När vi behöver spränga gör vi det måndag till torsdag klockan 10:00 och klockan 14:00, fredagar klockan 10:00.

Nya bron öppen

Den nya Stäketbron kommer att vara öppen för all trafik när vi river den gamla. Vi ber alla trafikanter att vara uppmärksamma vid överfart då det pågår distraherande rivningsarbeten vid den gamla bron. 

I samband med att vi spränger ledverken i vattnet kommer vi under kortare stunder att behöva stänga den nya bron för överfart. Flaggvakter kommer då att vara på plats och se till att alla trafikanter väntar på ett tryggt avstånd.