Logga in
Logga in

Väg 841, brobyte Almarestäket Tillfällig avstängning av väg 841 Enköpingsvägen

Väg 841 Enköpingsvägen stängs tillfälligt för motortrafik den 16 till den 26 maj.

Vi behöver stänga av väg 841 Enköpingsvägen för all motortrafik mellan den 16 maj och den 26 maj. Avstängningen gäller även för mopeder och mopedbilar. 

Gång- och cykeltrafikanter kommer kunna passera området via provisoriska vägar. Motorfordon hänvisas till E18. 

I kollektivtrafiken sker viss justering för nattbussarna under tiden för avstängningen av vägen. Skyltar finns uppsatta vid berörda busshållplatser. För mer detaljer hänvisar vi till trafikinformationen hos SL.  

Vi gör den här avstängningen för att justera den befintliga vägen och anpassa den till den nya bron som byggs. Arbetena kommer att pågå dygnet runt under nio dygn från starten som sker natten mellan den 16 och den 17 maj.