Logga in
Logga in

Väg 841, brobyte Almarestäket Vi utför asfalteringsarbete vid Almarestäket mellan 8–12 maj

Under Kristi himmelfärdshelgen, från 8 till 12 maj, ska vi asfaltera befintlig väg intill den öppningsbara bron vid väg 841. Arbetet kan komma att upplevas störande för dig som bor i närheten.

I och med asfalteringsarbetet kommer vi behöva stänga av Enköpingsvägen och Uddnäsvägen mellan klockan 22:00 onsdagen den 8 maj till klockan 22:00 söndagen den 12 maj. Trafiken kommer att ledas om med hjälp av skyltning.

Vad ska vi göra?

Arbetet kommer att innefatta fräsning av anslutningar till befintlig väg, asfaltering av ny körbana, linjemålning, räckemontage, dräneringsledningar och demontering av trafikanordningar.

Hur påverkas jag?

Det kan förekomma bullrande arbeten som kan upplevas störande för dig som bor i närheten. Enköpingsvägen och Uddnäsvägen kommer att vara avstängd under tiden för arbetet. Avstängningen gäller inte för utrycknings-, långsamtgåendefordon (LGF) eller buss i linjetrafik.

Kartan nedan visar den avstängda sträckan och omledningsväg till Norra Stäket.

Kartbilden visar hur vägen kommer att stängas av med röd markering. Den blåa markeringen visar möjlig omledningsväg.