Logga in
Logga in

Vi byter ut broar på E4 vid Dragon Gate

Nu startar arbetet med att ersätta två broar vid trafikplats Mehedeby, i Älvkarleby kommun. Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad på väg 291.

På grund av sättningsskador byter vi ut de två broar på E4 som går över väg 291, vid Dragon Gate. Arbetet påverkar trafiken på väg 291, som kommer att ledas förbi arbetsplatsen växelvis med hjälp av trafikljus.

De nya broarna byggs vid sidan av E4 och väg 291. När broarna ska monteras stängs trafiken av helt på väg 291 och E4. Vi räknar med att avstängningen pågår i 30 dagar. Under tiden hänvisas trafikanter till omledningsvägar. Trafiken på E4 kommer att ledas förbi via trafikplatsens på- och avfartsramper.

Brobytena planeras vara klara hösten 2024.

 

Karta

Den röda ringen visar läget för broarna. Karta: Lantmäteriet, Geodatasamverkan