Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Vi fortsätter undersöka marken mellan Uppsala och Bergsbrunna

Våren och sommaren 2022 gjorde vi markundersökningar mellan Uppsala och Bergsbrunna. I höst och vinter fortsätter vi med en mer omfattande markundersökning på samma sträcka med fler borrpunkter.

Markundersökningarna är en del av förberedelserna för den framtida utbyggnaden av järnvägen. De görs i flera steg. Första steget gjorde vi i våras och nu i höst och vinter fortsätter vi med steg två. Vi tar reda på mer om markens egenskaper, grundvattnet och om det finns ämnen i marken som innebär miljörisker. Med hjälp av det vi får reda på, kan vi sedan planera för hur vi ska bygga på ett bra och säkert sätt.

Vi använder borrbandvagnar

Oftast kommer vi precis som i våras och somras att använda en borrbandvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken. Det kommer surra och brumma, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud. Undersökningarna görs i direkt anslutning till järnvägen mellan Uppsala och Bergsbrunna. Vi kommer att jobba både dag och natt. Vi kommer i första hand att använda befintliga vägar för att komma fram med terränggående fordon. Undersökningarna görs av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Trafikverket.

Hur påverkas jag som bor och vistas i området?

Du kommer att kunna se våra borrbandvagnar. Det kommer surra och brumma, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud. Markägare som är direkt berörda har fått separat information.

Hur påverkas jag som reser med tåg på sträckan?

Tågtrafiken påverkas inte av undersökningarna men du kommer kunna se våra borrbandvagnar från tåget.