Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Sverige - vi har ett resultat

Attitydundersökningen visar att 88 procent känner till utbyggnaden och åtta av tio är positiva till den.

Nu har vi analyserat resultatet av en attitydundersökning som gjordes mellan den 7 och 27 november 2022. Vi vill rikta ett speciellt tack till dig som deltog i undersökningen. Dina svar är viktiga för oss och vår fortsatta kommunikationsplanering.

Hela 88 procent känner till järnvägsutbyggnaden

Kännedomsnivån är hög i närboendegrupperna, hela 88 procent av de tillfrågade känner till järnvägsutbyggnaden. De svarar att vi bygger ut för ökad kapacitet och för att regionen växer. Attityden till projekt Fyra spår Uppsala är positiv, hela 8 av 10 är positivt inställda.

Media och webb är de populäraste kommunikationskanalerna

Av de 80 procent som svarat att de fått information om projektet uppger de som vanligaste informationskällorna allmän media, kommuninformation och bekanta. De vill ha information via projektets hemsida, allmän media och mejl. Och det som efterfrågas är information om övergripande frågor, uppdateringar om vad som händer nu, och tidplan.

Att så många känner till och är positiva till utbyggnaden är mycket glädjande. Nu när vi vet mer om vad våra målgrupper är intresserade av och hur de vill få information kan vi nå ut i ännu högre grad med rätt anpassade kommunikationsinsatser.

Så här gjordes undersökningen 

Attitydundersökningen genomfördes av Origo Group på uppdrag av Trafikverket. Den gjordes som en kombinerad datainsamling med webbenkät och telefonintervjuer. Undersökningen omfattar drygt 800 svar fördelat på:

  • 485 närboende i Uppsala/ Bergsbrunna
  • 228 närboende i Knivsta/ Alsike
  • 100 närliggande verksamheter/ företag i Uppsala 

Tidigare undersökning

En undersökning på delvis samma tema genomfördes 2020, men med en annan insamlingsmetod och begränsat till tågresenärer som fångades upp på Knivsta och Uppsala station där de svarade på en fysisk enkät direkt på perrongen. Då låg kännedomen på 47 procent och andelen positiva på 80 procent.