Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Vad innebär regeringens beslut om byggstart för Fyra spår Uppsala?

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande 9 mars att Fyra spår Uppsala och flera andra projekt nu kan förberedas för byggstart

Men vad innebär det i praktiken? Börjar vi bygga tidigare nu?

 

Beslutet stöttar den planering som vi har och jobbar för

Beslutet innebär att regeringen nu har placerat in oss i en byggstartsgrupp, med möjlighet till byggstart 2025 – 2027.

− Vi ser positivt på att regeringen fattat beslutet. Det betyder att vi kan fortsätta med statens del i avtalet. Det stöttar den planering som vi har och jobbar för. Vi har sedan tidigare planerat för en byggstart tidigast i slutet av 2026 och den planen ligger fast, säger Rami Yones regional dirkektör Trafikverket.

Att placeras i byggstartsgrupp innebär inte att vi fått startbesked att börja bygga

Att vi placerats i en byggstartsgrupp är inte samma sak som att få ett byggstartsbeslut, för det krävs en lagakraftvunnen järnvägsplan. Det har vi inte än.

Det är flera steg kvar före byggstart

Det är flera steg kvar till dess, först ska järnvägsplanen samrådas med och granskas av direkt berörda, sedan fastställas och slutligen vinna laga kraft. Först därefter kommer vi kunna börja bygga.