Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Nu reder vi ut begreppen

Vad betyder byggtid och vad menas med öppning för trafik?

Det finns några begrepp om järnväg som skapar mer frågor än svar. Det vill vi ändra på. Så nu reder vi ut begreppen lite.

Projektet är i ett tidigt planeringsskede 

Projektet är i ett tidigt planeringsskede där alla förutsättningar inte är kända ännu. Det går därför inte att säga exakt hur lång tid det tar att bygga ut järnvägen på hela sträckan från länsgränsen till Uppsala C.

Enligt avtal ska vi öppna för trafik senast 2034

I de bostadsavtal som Staten tecknat med Knivsta kommun, Uppsala kommun och Region Uppsala står det att de nya spåren ska öppna för trafik senast 2034, vilket Trafikverket har som planeringsförutsättning.

Hur hänger byggtid och öppning för trafik ihop?

I projektet planerar vi för en byggstart i slutet av 2026 för den norra delsträckan och vi har en beräknad byggtid på 8 - 10 år. Hur går den matematiken ihop med att öppna för trafik 2034? Jo, byggtiden kan vara längre än till 2034 eftersom den även omfattar kringarbeten, som till exempel att återställa ytor, riva tillfälliga anläggningar och att flytta ledningar. Arbeten som kan göras efter att spåren öppnat för trafik.

Vi jobbar för att du ska kunna resa på den nya järnvägen 2034

För den södra delsträckan pågår en lokaliseringsutredning var de nya spåren ska gå. Med det sagt, så ska vi komma ihåg att vi är i ett tidigt skede och mycket är ännu ovisst, men vi jobbar för att du ska kunna resa på den nya järnvägen 2034 hela sträckan mellan länsgränsen och Uppsala C.