Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Trafikverket och Uppsala kommun tecknar medfinansieringsavtal

Medfinansieringsavtalet är en viktig milstolpe för att hitta bra helhetslösningar för den fortsatta planeringen av järnvägsutbyggnaden

Trafikverket och Uppsala kommun är eniga om finansieringen av de tillägg kommunen behöver utöver det som ingår i Trafikverkets grundutförande för sträckan söder Bergsbrunna – Uppsala C.

Grundutförandet är den lösning som Trafikverket föreslår för att hantera Trafikverkets ansvar i själva järnvägsanläggningen.

Enligt medfinansieringsavtalet ska kommunen betala hela kostnaden för tilläggen som bedöms kosta cirka 860 miljoner kronor.

Kommunens detaljplaner och Trafikverkets järnvägsplan går hand i hand och vi är beroende av varandra för att hitta bra helhetslösningar och komma framåt i arbetet. När medfinansieringsavtalet är godkänt och undertecknat av båda parter i juni skapar det förutsättningar för respektive parts fortsatta arbete med framtagandet av järnvägsplan och detaljplaner.

På samrådet för järnvägssträckan söder Bergsbrunna - Uppsala Centralstation som startar 4 maj presenterar vi Trafikverkets förslag till järnvägsutbyggnad.