Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Tyck till om Fyra spår Uppsalas planer för järnvägsutbyggnaden

Nu bjuder vi in till samråd om sträckan söder Bergsbrunna – Uppsala Centralstation. På vår webbplats finns all information om samrådet och möjlighet för dig att påverka den fortsatta planeringen.

Samrådstid 4 maj - 5 juni 2023

Samrådet pågår 4 maj till 5 juni. Vid detta samråd presenterar vi förslag på hur järnvägen ska utformas, vilken mark som behövs, järnvägens miljökonsekvenser och planerad vattenverksamhet och tillstånd för Natura 2000-området Sävjaån-Funbosjön.

Samrådshandlingarna hittar du på samrådssidan på webben

På samrådssidan kan du bland annat ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter. Där finns också en interaktiv samrådsportal och en animerad film som visar hur Ostkustbanan kan se ut på sträckan söder Bergsbrunna – Uppsala Centralstation.

Dina synpunkter är viktiga för oss

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast den 5 juni 2023. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete, och inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.

 

Länk till samrådssidan