Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Samrådet är över för den här gången

Den 5 juni avslutades samrådstiden för Fyra spår Uppsala, sträckan Söder Bergsbrunna - Uppsala Centralstation.

Vi tackar dig som lämnat synpunkter på planförslaget och gett oss ytterligare kunskap om det område som vi utreder för järnvägsutbyggnaden. Nu sammanställer vi de inkomna synpunkterna från allmänheten och yttrandena från bland annat kommuner, myndigheter och organisationer i en så kallad samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen sammanställer och bemöter vi de inkomna synpunkterna.

Nästa steg i planläggningsprocessen är att arbeta vidare med planförslaget och ta fram en granskningshandling. Granskningshandlingen ställs sedan ut för granskning där du återigen kan lämna synpunkter. Vi planerar att ställa ut järnvägsplanen för granskning under våren 2024. Kom ihåg att du alltid är välkommen att höra av dig till oss!