Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Vi inventerar naturvärden i sommar

I sommar genomför vi naturvärdesinventeringar i södra delen av utredningsområdet för nya spår. Syftet är att få reda på mer om förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

På sträckan Länsgränsen Stockholm/Uppsala – söder Bergsbrunna genomförs just nu en lokaliseringsutredning, där olika lokaliseringsalternativ studeras för den nya järnvägen.

Som underlag till lokaliseringsutredningen kommer vi under sommaren, med start den 10 juli, göra en kompletterande naturvärdesinventering. Inventeringen, som utförs av Trafikverkets konsult WSP, sker främst i de södra delarna av utredningsområdet för nya järnvägsspår och omfattar områden både i Uppsala och i Stockholms län.

Inventeringsområdet genomsöks till fots. Inventeringen innebär att områden med positiv betydelse för den biologiska mångfalden, så kallade naturvärdesobjekt, identifieras, avgränsas, naturvärdesbedöms och dokumenteras.

Inventeringen genomförs enligt svensk standard, och endast naturvärdesobjekt med storleken av en hektar eller mer kommer att dokumenteras.

Lokaliseringsutredningen för sträckan Länsgränsen Stockholm/Uppsala – söder Bergsbrunna kommer att samrådas vid årsskiftet 2023/2024.