Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Vad tycker du om våra planer?

Nu bjuder vi in till samråd om sträckan Länsgränsen – söder Bergsbrunna. På vår webbplats finns all information om samrådet och möjlighet för dig att påverka den fortsatta planeringen.

Samrådet pågår 8 januari till 5 februari. Vi har utrett var två nya spår ska lokaliseras mellan länsgränsen Stockholm Uppsala och söder Bergsbrunna. Ett av tre alternativ ska väljas och vi vill veta vad du tycker.

samrådssidan kan du bland annat ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter. Där finns också en interaktiv samrådsportal som ger en sammanfattad beskrivning av de utredda lokaliseringsalternativen.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast den 5 februari 2024. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete, och inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse