Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Nu är samrådet om val av lokalisering över

Den 5 februari avslutades samrådstiden för Fyra spår Uppsala, sträckan Länsgränsen - Söder Bergsbrunna

Vi tackar dig som lämnat synpunkter på de tre lokaliseringsalternativen och gett oss ytterligare kunskap om det område som vi utreder för järnvägsutbyggnaden.

Vi sammanställer synpunkterna och bemöter dem i en samrådsredogörelse. Du kommer att hitta dokumentet på vår hemsida.

Med bland annat samrådshandlingen och samrådsredogörelsen som grund fattar Trafikverket beslut om vilken korridor som vi ska gå vidare med. Beslut om val av korridor kommer troligen hösten 2024.

Även om samrådet är över för den här gången kan du fortsatt ta del av samrådsmaterialet, och du är alltid välkommen att höra av dig till oss.