Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Har du sett vår borrvagn vid Uppsala centralstation?

Vi borrar för att undersöka markförhållandena för en planerad ny gångbro på Uppsala centralstation.

Mellan 10 och 14 juni undersöker vi de marktekniska förhållandena vid ett planerat läge för en ny gångbro vid Uppsala centralstation. Vi använder oss av olika geotekniska undersökningsmetoder för att undersöka jordlagerförhållanden, materialegenskap och djup till berg. Resultatet från undersökningarna använder vi för vidare projektering och bedömning av grundläggningsmetod för den planerade gångbron. 

Hur går markundersökningen till?

Vi använder en geoteknisk borrvagn och borrar och sonderar i marken med borrstänger i diametern 5 - 10 cm på fyra olika punkter vid Uppsala centralstation. 

Hur påverkar det mig som går, cyklar och reser med tåg?

Borrningen kan medföra ett visst buller som kan upplevas besvärligt för dig när du passerar borrvagnen. Du som går och cyklar följer skyltning på plats för alternativ väg förbi arbetsområdet. Tågtrafiken påverkas inte.