Logga in
Logga in

Tack för dina synpunkter!

Vi har sammanställt de synpunkter som kom in under samrådet i en samrådsredogörelse.

Sedan samrådet i januari har vi gjort fördjupningar bland annat utifrån synpunkterna som kommit in. Samrådshandlingen har kompletterats utifrån detta och med kapitel med samlad bedömning.

Den kompletterade samrådshandlingen och samrådsredogörelsen är nu utskickad på remiss till kommuner, länsstyrelser och kollektivtrafikmyndigheter. Vi kommer gå igenom deras svar och fatta beslut om val av lokalisering i höst.

Samrådsredogörelsen och den kompletterade samrådshandlingen hittar du här på webben under fliken dokument.

Ta gärna en titt på våra uppdaterade Frågor och svar på områdessidan för Knivsta Sigtuna.