Logga in
Logga in

Heby station – nytt mötespår och planskild passage Välkommen på samråd och öppet hus om Heby station

Trafikverket planerar att göra åtgärder vid Heby station för att höja trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för resenärer. Nu samråder vi om järnvägsplanen och bjuder in till öppet hus. Varmt välkommen!

Vi planerar att bygga en planskild passage vid Heby station. Det ingår även att bygga ett mötesspår samt en ny plattform vid stationen. Syftet är att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för resenärer.

Samråd

Nu samråder vi om järnvägsplanen som vi håller på att ta fram. Samrådsmaterialet visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Tid och plats för öppet hus

Tisdagen den 4 juni klockan 17.30–19.30 i Folkets hus, Centralgatan 1 i Heby.

Plats för handlingar

Du kan ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Lämna dina synpunkter senast den 17 juni

Samrådsperioden pågår mellan måndagen den 27 maj och måndagen den 17 juni 2024. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.

Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange ärendenummer TÄHS-2024-000326.

Du kan även lämna synpunkter här på webben.