Logga in
Logga in

Heby station – nytt mötespår och planskild passage Vi samråder om planeringen av ombyggnader vid Heby station

Vi planerar att bygga en planskild passage och ett mötesspår med plattform vid Heby station. Nu samråder vi inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Vi planerar att bygga en planskild passage vid Heby station. Det ingår även att bygga ett mötesspår samt en ny plattform vid Heby station. Syftet är att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för resenärer.

Samråd

Nu samråder vi om järnvägsplanen inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Plats för handlingar

Du kan ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Lämna dina synpunkter senast den 15 oktober

Samrådsperioden pågår mellan fredagen den 22 september och söndagen den 15 oktober 2023. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.

Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange ärendenummer TRV 2021/111626.

Du kan även lämna synpunkter här på webben.

Tack för att du bidrar!